Unilever Polska sp. z o. o.

Unilever Polska sp. z o. o.

Unilever Polska sp. z o. o.

 

Zakres:

  • wsparcie działu PR w ramach stałego kontraktu,
  • przygotowywanie i redagowanie narzędzi komunikowania i informowania pracowników,
  • redagowanie newslettera, artykuły w intranecie,
  • aktualizacje głównej strony internetowej,
  • redagowanie materiałów o wydarzeniach, produktach i firmie na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne,
  • tłumaczenia pol-ang, ang-pol,
  • analiza usability sekcji „kariera” strony internetowej firmy wraz z raportem,
  • obsługa kontaktu z konsumentami i klientami,
  • przygotowanie raportu o działalności Unilever Polska i sytuacji gospodarczej w Polsce.