OnlyWarsaw

OnlyWarsaw

OnlyWarsaw.com

wideoprzewodnik warszawski

Zakres:

  • premiera/wydarzenia – przygotowaliśmy imprezę premierową na start wideoprzewodnika i nagłośniliśmy ją medialnie
  • promocja – dbaliśmy o rozpowszechnienie informacji o działaniu wideoprzewodnika, zarówno w internecie, jak i poza nim; 
  • kontakt z mediami – zapewniliśmy publikacje w prasie, radiu i TV – w Polsce i zagranicą.
  • ePR – zadbaliśmy o obecność wideoprzewodnika na portalach tematycznych i branżowych,
  • Facebook – poprowadziliśmy fanpage OnlyWarsaw, przeprowadziliśmy okresowe kampanie reklamowe